Gekwetst tijdens training of wedstrijd?

Ongevalsaangifte

Ongelukken kunnen gebeuren... Via de KBVB is een speler hier tot op zekere hoogte voor verzekerd. Hou volgende zaken in het achterhoofd:

 

 1. Zorg dat de blessure snel en adequaat behandeld wordt, ter plaatse of later thuis, bij de dokter of in het hospitaal.
 2. Vraag dadelijk aan de afgevaardigde de ongevalsaangifte KBVB. Dit is ook te downloaden op de jeugdsite, onderaan dit artikel.
 3. Laat de achterzijde van de ongevalsaangifte KBVB (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen en vul zelf zo volledig mogelijk de voorkant in. Vergeet hier zeker niet het ziekenfondbriefje te bevestigen op voorziene plaats.
 4. Bezorg het document binnen de 3 weken na het ongeval op de club, eventueel via de afgevaardigde. .
 5. De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig bij de KBVB.
 6. Voor de verdere afhandeling van de verzekeringsaangifte wordt u via brief op de hoogte gebracht van te volgen procedure.
 7. Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van herstel”. Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter.

 

Belangrijk om weten (lees ook in detail in de KBVB procedure ongevalsaangifte):

 1. Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).
 2. Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
 3. De KBVB rekent een franchise van 10 € per dossier.
 4. De bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.
 5. De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).